شرکت بازرگانی زرنوش
تهیه و توزیع لوازم و قطعات جانبی خودرو
motevo logo

مشخصات کلی سنسور سنسور طرح فابریک

سنسور سنسور طرح فابریک

مشخصات فنی سنسور سنسور طرح فابریک